02993 890 888

TUYỂN DỤNG

Tuyển nhân viên An Dưỡng, Y sĩ Y Học Cổ Truyền, Kỹ thuật viên VLTL-PHCN, Dược

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng, Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Tuyển Nhân viên Chăm sóc khách hàng, Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng