02993 890 888

KIẾN THỨC Y KHOA

Thoát vị đĩa đệmThoát vị đĩa đệm không phải căn bệnh nan y, thế nhưng mức độ nguy hiểm của thoát vị đĩa đệm thực sự ám ảnh nhiều người.